College maakt nieuwe start met aanpak Centrumplan Uitgeest

UITGEEST – De raad heeft eind 2017 geen akkoord kunnen bereiken over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied in Uitgeest. Oorzaak hiervoor was dat er geen meerderheid achter het besluit stond om een scholencomplex in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC) op een gedeelte van de ijsbaan te realiseren. Hierdoor is de verdere planvorming grotendeels stil komen te liggen. Het nieuwe college wil er nu met frisse moed tegenaan.

Om voortgang te houden in het project heeft de raad in de raadsvergadering van januari 2018 besloten om door te gaan het nieuwe woon-zorgcomplex op het terrein van de oude bibliotheek te realiseren.

Wethouder Brouwer: “Behoud van ouderenhuisvesting in Uitgeest is erg belangrijk! Ik ga mijn uiterste best doen om een woon-zorgcomplex in het centrumgebied te realiseren.”

Woon-zorgcomplex
Op dit moment worden binnen het centrumgebied alle mogelijke locatie voor het complex opnieuw bekeken en afgewogen. Reden hiervoor is dat voor een optimaal ontwerp van het nieuwe woon-zorgcomplex op de voorgestelde locatie in het beeldkwaliteitsplan meer grond nodig is dan op dit moment beschikbaar is. De ViVa-zorggroep heeft inmiddels aangegeven dat zij bij de ontwikkeling van haar plannen nauw samen wil gaan werken met woningstichting Kennemer Wonen vanwege haar kennis op het gebied van huisvesting voor alle doelgroepen.

Onderwijshuisvesting
Met Stichting Tabijn wordt nauw overleg gevoerd over de huisvesting van de scholen De Molenhoek, Binnenmeer en De Vrijburg op een locatie in of nabij het centrumgebied. Uitgangspunt is de realisatie van twee scholen aan< de noordzijde van het spoor. Voor één daarvan is het centrumgebied of de directe omgeving de zoeklocatie. Het centrumplan wordt dus in afgeslankte vorm voortgezet met de focus op het nieuwe woon-zorgcomplex en onderwijshuisvesting. De gemeente werkt daarmee aan een herziene visie in de vorm van een masterplan voor het centrumgebied. De samenwerking hierin met inwoners en andere belanghebbenden speelt ook in het vervolg van het proces een belangrijke rol. De leden van de bestaande klankbordgroep komen binnenkort bijeen om over de nieuwe aanpak te praten. Het nieuwe college heeft er het volste vertrouwen in dat zij met de ViVa-zorggroep op korte termijn tot een goede locatie van een nieuw woon-zorgcomplex komt. Om daarna tot de daadwerkelijke realisatie over te gaan.