Castricum zoekt leegstaande gebouwen als mogelijke asielzoekers opvang.

CASTRICUM – De gemeente Castricum gaat, al dan niet samen met buurgemeenten, actief zoeken naar leegstaande gebouwen om asielzoekers in op te vangen. Althans, als het aan de fracties van PvdA, GroenLinks, SP en D66 ligt. Zij dienen vanavond een motie in met die strekking. “De motie is vandaag naar de andere fractievoorzitters gestuurd, dus mogelijk haken er nog meer partijen aan.” zegt PvdA-fractievoorzitter Dave van Ooijen. Er lijkt zich nu al een ruime meerderheid af te tekenen voor het voorstel, waarover volgende week (17 september) in de raadsvergadering wordt besloten.

Potentiële panden of locaties, zoals het oude postkantoor, werden al wel op twitter geopperd, maar worden niet genoemd in de motie. Van Ooijen: “Dat doen we bewust niet. Want dat moet natuurlijk in nauw overleg met de inwoners en de omwonenden gebeuren. Ook willen we maatschappelijke organisaties hierbij betrekken.” De motie draagt het college van b en w op om die organisaties ‘die de handen uit de mouwen willen steken, en willen bijdragen aan het welkom heten van asielzoekers, actief te steunen.’

Haken en ogen
Volgens Van Ooijen zitten er nog wel de nodige haken en ogen aan het voorstel. “Wij richten ons niet op de zogenoemde statushouders, het gaat ons om noodopvang. Het COA wil het liefst tien grote asielzoekerscentra (AZC’s) met zo’n 300 tot 800 bedden her en der in het land openen, om die noodopvang te regelen. Maar of dat gaat lukken, is de vraag. Wij zien veel in de Hilversumse aanpak, waar vluchtelingen samen met maatschappelijke partijen worden opgevangen.” Het college wordt dan ook gevraagd om in overleg te treden met het COA om belemmeringen, bijvoorbeeld op het gebied van de financiering en duur van de opvang, op te heffen.

Oproep
De motie speelt in op de dringende oproep van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan alle gemeenten om tijdelijke opvang te bieden voor asielzoekers. “De inzet van andere gemeenten heeft al aangetoond dat binnen beperkte tijd tijdelijke extra voorzieningen kunnen worden gevonden” schrijven de opstellers van de motie, Dave Van Ooijen (PvdA), Marcel Steeman (D66), Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) en Marjo Husslage (SP). “Er bestaat maatschappelijk een groot draagvlak om asielzoekers te helpen. Door tal van maatregelen kan het woningaanbod tijdelijk worden vergroot.”