Casino Van der Valk krijgt mogelijk weerstand.

Nu On-Air:

Buitenzijde-hotel van der ValkAKERSLOOT – De plannen voor de uitbreiding van Hotel Akersloot van Van der Valk kunnen in grote lijnen rekenen op instemming bij de politiek in de gemeente Castricum. Alleen het geplande casino en de mogelijkheid om een stuk groen langs de A9 als parkeerterrein te kunnen gebruiken stuitten donderdagavond bij enkele partijen op weerstand.

Politiek positief over uitbreiding hotel Akersloot

Van der Valk is al even bezig om het hotel te moderniseren, al was dat tot nu toe vooral aan de binnenkant. De keten wil nu ook per saldo veertig hotelkamers erbij gaan bouwen, congresruimten met open keukens, en een casino met een oppervlakte van 750 vierkante meter met zo’n 200 speelautomaten. Daar komt dan ook een loungeruimte bij en wellicht later een uitbreiding van de wellnessvoorzieningen.

Werkgelegenheid

De coalitiepartijen D66, CDA, VVD en GDB, maar ook CkenG somden vooral de voordelen op: meer werkgelegenheid (zo’n dertig voltijdbanen extra, verdeeld over honderd mensen) en bevordering van het toerisme. Dat laatste gebeurt onder andere door het maken van een fietsopstapplaats en een toeristisch informatiepunt op het parkeerterrein.

Rob Glass van GroenLinks wees echter op het parkeerprobleem bij het hotel. ,,Het parkeerterrein is nu al vaak vol en dat wordt straks niet beter als er een casino en hotelkamers bij komen.’’

Hij had ook al gezien hoe dat in de toekomst opgelost kon worden: er is een mogelijkheid om een driehoekvormig stuk land tussen het hotel en de A9, dat nu tot groengebied is bestempeld, later tot onverhard of halfverhard parkeerterrein om te vormen. ,,Ik zou liever zien dat de grootte van het casino werd teruggebracht, of dat het helemaal werd weggelaten. Dan is die extra parkeerruimte ook niet nodig. De uitbreiding met 200 speelautomaten is gigantisch ten opzichte van de 35 die we nu in het dorpshart van Castricum hebben.’’ Ook PvdA, SP en Castricum Lokaal hadden soortgelijke bezwaren.

Parkeerterrein

Verantwoordelijk wethouder Marcel Steeman wees erop, dat de gemeenteraad anderhalf jaar geleden al akkoord was gegaan met een nog verdergaand plan, waarin zelfs was voorzien in bebouwing van de driehoek langs de A9. ,,Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen als we dat nu weer zouden terugdraaien. En het omvormen van het stuk land naar parkeerterrein is aan zes strenge voorwaarden gebonden. Daar komt bovendien ook nog een inspraakmogelijkheid op.’’

Over drie weken komt het plan ter besluitvorming in de gemeenteraad.

Bron: Mediapartner NHD.NL