Camerabewaking op station Uitgeest?

Uitgeest – Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om camerabeveiliging op station Uitgeest. Dit kwam naar voren bij het aannemen van één van de drie moties tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente op 5 november jongst leden. Deze motie was ingediend door de PvDA, VVD en CDA. Het CDA heeft al eerder om maatregelen om en rond station gevraagd. Deze drie partijen vinden de huidige veiligheid om en rond het station verre van optimaal vooral gelet op het aantal fietsendiefstallen, vernielingen en vijandigheden.. Met de mogelijke komst van een camerasysteem hoopt men dat er een preventieve werking vanuit gaat en de pakkans verhoogd wordt. De PU stemde tegen waardoor de motie met elf voor en 4 tegen werd aangenomen..