Cadeaubon beschikbaar voor mantelzorgers

Uitgeest – Iedere inwoner van Uitgeest die wordt geholpen of verzorgd door een mantelzorger, kan voor hem of haar een ‘mantelzorgwaardering’ aanvragen. De gemeente Uitgeest heeft daarover vorige week een brief gestuurd naar alle inwoners die mogelijk mantelzorg krijgen.

Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom wil Uitgeest hun een blijk van waardering geven: de mantelzorgwaardering. Dat gebeurt dit jaar in de vorm van een cadeaubon. Die is niet bedoeld als vergoeding van onkosten, maar een waardering voor de ondersteuning en zorg die is geboden in 2015.

Wie kan aanvragen?
De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2015 minstens drie maanden intensieve zorg hebben verleend. De aanvrager moet in Uitgeest wonen; voor de mantelzorger geldt dat niet. Het kan voorkomen dat inwoners geen brief hebben ontvangen terwijl zij wel mantelzorg ontvangen. Bijvoorbeeld omdat dit bij de gemeente niet bekend is. Ook zij kunnen via een formulier iemand voordragen voor de waardering.

Wie krijgt geen mantelzorgwaardering?
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Wie een indicatie heeft op grond van deze wet, valt onder de verantwoordelijkheid van intramurale zorg en niet onder die van de gemeente. Hij of zij kan helaas geen mantelzorgwaardering aanvragen.

Hoe aanmelden?
Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het formulier een of meer mantelzorgers aanmelden. Het formulier moet uiterlijk 30 oktober 2015 zijn opgestuurd naar de gemeente.

 Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente toetst de aanvraag. Is de aanvraag terecht, dan ontvangt de mantelzorger rond 10 november (Dag van de Mantelzorg) een cadeaubon als blijk van waardering voor zijn of haar goede zorgen. De hoogte van het bedrag van de cadeaubon wordt in oktober bepaald.

Aanvraagformulier
Aanvraagformulieren voor de mantelzorgwaardering liggen bij de publiekbalie in het gemeentehuis van Uitgeest en zijn te downloaden van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl

De gemeente registreert elke mantelzorger die via het aanvraagformulier wordt opgegeven voor de mantelzorgwaardering 2015. Zo wil de gemeente een beter beeld krijgen van het aantal mantelzorgers, van de zwaarte van hun taak en van mogelijkheden om hen verder te ondersteunen.