Buurtcontactpersonen in contact met gemeente

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU-Radio

UITGEEST – De gemeente Uitgeest werkt al jaren met buurtcontactpersonen. Hij/Zij is een buurt- of wijkbewoner die zich betrokken voelt met zijn/haar directe woonomgeving en meewerkt aan het behouden of verbeteren van die woon- en leefomgeving. Dit alles geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Niemand kent de buurt beter dan de eigen inwoners. Voor de gemeente zijn het dan ook de extra oren en ogen in een buurt.

Wat doet de buurtcontactpersoon?
De buurtcontactpersoon vormt op persoonlijke titel samen met de gebiedsregisseur, die in dienst is van de gemeente, een continue schakel tussen “de buurt” en gemeente. Zij ontmoeten elkaar als groep tweemaal per jaar en houden elkaar op de hoogte van lopende ontwikkelingen en vooral worden er suggesties gedaan ter verbetering van processen en communicatie. Daarnaast neemt de buurtcontactpersoon contact op met de gebiedsregisseur als er iets speelt in de buurt waarvoor aandacht nodig is. Verder kunnen de gebiedsregisseur of collega’s bij de contactpersonen terecht voor informatie en advies over een buurt. Deze gesprekken leiden nooit tot besluiten zonder verdere betrokkenheid van andere inwoners. Ze leiden wel tot acties ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.

Heeft iedere buurt een buurtcontactpersoon?
Op dit moment zijn er nog geen buurtcontactpersonen voor de Waldijk, Kleis, Koog-Zuid (ten zuiden van de Wittevenstraat) , Koog-Noord (ten noorden van de Plevierstraat), omgeving van de Terp en het gebied tussen Dr. Brugmanstraat en Pr. Beatrixlaan. Wij stellenhet op prijs als u zich aanmeldt als buurtcontactpersoon. U kunt voor meer informatie contact opnemen met [email protected]

Zelf contact met gemeente of gebiedsregisseur
Natuurlijk kan iedere inwoner ook nog steeds zelf contact zoeken met de gemeente of de gebiedsregisseur. Op de website www.uitgeest.nl leest u daar alles over en anders belt u 14 0251.