BUCH Bestuur doet aangifte van mogelijke fraude.

BUCH – Namens de BUCH werkorganisatie is een brief gestuurd aan alle betrokken Colleges en Raadsleden.

“De Werkorganisatie BUCH heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheden. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek denkt de Werkorganisatie BUCH dat er is gefraudeerd met facturen die betrekking hadden op onze bedrijfsvoering. We vermoeden betrokkenheid van enkele externe partijen en een ambtenaar. Tegen hen is vanmiddag aangifte gedaan. Ook onderneemt de werkorganisatie juridische stappen. In verband daarmee en het lopende onderzoek kan het bestuur op dit moment helaas niet meer informatie geven. Zodra het wel mogelijk is, verstrekken wij u nadere informatie.” Al dus dit schrijven van de BUCH Werkorganisatie.