Bronsschat Westfrisiaweg t/m 25 oktober 2015 in Huis van Hilde

Huis van Hilde heeft vanaf vandaag een primer in huis: de bijzondere bronsschat van de Westfrisiaweg is t/m 25 oktober te zien in de tentoonstellingszaal van het archeologiecentrum. Gisteren werd de uitzonderlijke archeologische vondst onthuld tijdens de opening van de Nationale Archeologiedagen. Vandaag ontvangen 150 kinderen de koffer met de bronsschat in Huis van Hilde in Castricum. De schat is 2800 jaar oud en bestaat uit vijftien bronzen voorwerpen en een vuurstenen sikkel. Bezoekers krijgen een gratis boekje over de bijzondere ontdekking, zolang de voorraad strekt.

De schat werd ontdekt in januari 2015, tijdens opgravingen bij de Westfrisiaweg (N23). De vondst bestaat uit drie grote fibulae (mantelspelden, die vanwege hun vorm ook wel ‘bril-fibulae’ worden genoemd), twee armbanden, een grote schijfnaald, een serie ringen en twee rechthoekige plaatjes met oogjes. Daarnaast is een vuurstenen ‘sikkel ‘ gevonden. De combinatie van bronzen voorwerpen en een vuurstenen ‘sikkel’ is uniek voor Nederland. Dit soort sieraden wordt zelden gevonden. Ook bijzonder is dat de vondst tijdens archeologisch onderzoek werd gedaan. De Bronsschat van de Westfrisiaweg is in zijn geheel geborgen, gedocumenteerd en vervolgens minutieus onderzocht en gerestaureerd.

Sieraden
Vermoedelijk zijn alle voorwerpen lichaams- en kledingversierselen. Dergelijke armbanden werden aan de arm, maar ook aan de enkels gedragen. De bril-fibulae en de schijfnaald zijn gebruikt om kleding mee vast te zetten. Waarschijnlijk zijn de bril-fibulae uit Scandinavië geïmporteerd. De armbanden zijn of lokaal gemaakt of komen uit het zuiden (Zuid-Nederland, of nog zuidelijker). De raadselachtige rechthoekige plaatjes zijn zeer zeldzaam; mogelijk maakten ze deel uit van een halsketting.

Wat betekent deze vondst?
De bril-fibulae worden aan het eind van de late bronstijd gedateerd, rond 800 v. Chr. Ook de armbanden kunnen in die tijd worden geplaatst. Vuurstenen sikkels komen zowel in de late bronstijd, als in de Vroege IJzertijd voor. In de bronstijd zijn in heel Europa vele duizenden voorwerpen met opzet achtergelaten in moerassen, rivieren en andere natte gebieden. Het depot van de Westfrisiaweg sluit aan bij deze tradities.

Nationale archeologiedagen in Huis van Hilde
Niet alleen de schat zal de aandacht trekken; het bruist van de activiteiten in Huis van Hilde. Bezoekers kunnen van alles leren over het vak van archeoloog; jong en oud kan aan de slag met grondsporen, boringen, determinatie en metaaldetectie. In de herfstvakantie is er een kinderprogramma met o.a. een enorm 3D- kunstwerk van een opgraving, knutselworkshops, rondleidingen, en een ArcheoGame. www.huisvanhilde.nl