Boomveiligheidscontrole, bomen rooien en herplanten

Nu On-Air:

Uitgeest – Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht onderwerpt de gemeente de bomen in Uitgeest regelmatig aan een visuele boomveiligheidscontrole. Er zijn bomen die jaarlijks worden gecontroleerd en bomen die elke drie jaar aan de beurt komen. Dat hangt af van hun conditie. Een boom met dood hout heet een ‘risicoboom’. Die moet binnen een bepaalde termijn gesnoeid worden. Een boom in slechte conditie (met bijvoorbeeld zwamvorming, holtes of een spechtengat) noemen we een ‘attentieboom’. Zo nodig wordt die nader onderzocht om te bepalen of de boom veilig is.
Bij de laatste boomveiligheidscontrole in Uitgeest werden zestien bomen afgekeurd. Eén boom bleek getroffen door de bliksem. Deze zeventien bomen moeten vanwege de veiligheid helaas worden gerooid. De meeste worden in de loop van volgende week (week 14) weggehaald. De drie sierkersen worden pas na bloei gerooid en de grauwe abeel naast Dillenburg 12 pas in de loop van het jaar (vanwege een vogelnest).

Overzicht te rooien bomen
Twee sierkersen, Binnenkruierstraat (naast de Bonkelaar 2); aantasting door dikrandtonderzwam.
Een sierkers, Prinses Irenelaan (voor huisnummers 83/85); aantasting door zwam, rotting stamvoet.
Een hartbladige els, Koperwiekstraat (in het middenplantsoen); aantasting door dikrandtonderzwam.
Een paardenkastanje, Waterdief 89 t/m 141; kastanjebloedingsziekte, afstervingsverschijnselen.
Een es, Zienlaan (FC Uitgeest, zijkant hoofdveld); essentaksterfte.
Een Hollandse iep, Geesterweg (huisnummer 39); onderstandige boom met scheur/rib.
Een witte els, Geesterweg (in haag van de IJsbaan); afstervingsverschijnselen.
Een ruwe berk, Geesterweg (aan achterzijde De Kuil 1); afstervingsverschijnselen.
Een zachte berk, Geesterweg (naast Vrijburglaan 19); afstervingsverschijnselen, elfenbankje.
Een Zweedse meelbes, Geesterweg (naast Vrijburglaan 33); afstervingsverschijnselen.
Een Zweedse meelbes, Geesterweg (naast de bushalte t.h.v. de Melis Stokelaan); honingzwam.
Een populier, Geesterweg (tussen hertenkamp en zwembad); onherstelbare stormschade.
Twee treurwilgen, Vrijburglaan (naast nummers 19 en33); dieprottingen, aantasting door zwam.
Een grauwe abeel, Dillenburg (naast nummers 4 en 6); bliksemschade.
Een grauwe abeel, Dillenburg (naast nummer 12); ongunstige inrotting op hoogte met spechtengat.
Herplanten
Op de meeste genoemde locaties worden geen bomen herplant. Ofwel er is geen ruimte voor nieuwe aanplant of er komt ter plaatse een herinrichting. Waar die ruimte er wèl is worden straatbomen overigens pas dit najaar geplant. Het vervangen van de ondergrondse groeiplaatsen vergt namelijk enige voorbereidingstijd.

Om het Uitgeester bomenbestand toch op peil te houden worden wel op andere locaties bomen herplant. Deze lente komen er 21 nieuwe bomen  in de plantsoenen rond het Piet Linnartzpad (omgeving hondenlosloopplaats langs de Ziendervaart). Hier hoeft niet de hele ondergrondse groeiplaats vervangen te worden en zo kan de gemeente dus meer bomen herplanten dan dat er gerooid worden. Het gaat om elf treurwilgen, vijf grootbladige elzen en vijf zilveresdoorns.