Bomenkap op De Juffer en De Dadelboom

Nu On-Air:

Alle bomen die moesten sneuvelen zijn gekapt, alleen de boom rechts achteraan op de foto moest er nog aan geloven (foto: gemeente Uitgeest)
Alle bomen die moesten sneuvelen zijn gekapt, alleen de boom rechts achteraan op de foto moest er nog aan geloven (foto: gemeente Uitgeest)

Uitgeest – Op De Juffer en De Dadelboom stonden grote bomen, die voor overlast zorgden door groeiende wortels. Hierdoor werden de trottoirtegels omhoog gedrukt en de fundering van woningen aangetast. In overleg met de bewoners zijn de bomen gekapt.
In het najaar worden er nieuwe bomen geplant, die qua groei beter passen op deze locatie. Ook worden de plantvakken opnieuw ingericht. Hierop vooruitlopend worden de wegen en trottoirs opnieuw bestraat met zowel bestaande als nieuwe materialen. Op groeiplaatsen onder de wegen en trottoirs wordt gebruik gemaakt van speciaal bomenzand waardoor er geen wortelopdruk meer plaats kan vinden. In de plantenvakken komt bomengrond en teelaarde. Dit zorgt ervoor dat er altijd voldoende voeding voor de bomen beschikbaar is.