Boekpresentatie Vereniging Oud Uitgeest.

Uitgeest – Hutgeest, het jaarboek van Vereniging Oud Uitgeest, staat dit jaar grotendeels in het teken van de Tweede Wereldoorlog en de herdenking van zeventig jaar bevrijding. In een aantal boeiende artikelen wordt teruggeblikt op gebeurtenissen uit de periode ’40-’45. Aan de hand van dagboeken en andere verhalen die betrekking hebben op die episode ontstaat een duidelijk beeld van het wel een wee van de gewone burger, de schaarste, de represailles van de bezetter en andere schokkende gebeurtenissen. Een uitvoerige schets wordt gegeven van de distributie en de gaarkeuken. De dagboeken geven een aardig inkijkje in de manier waarop inwoners van Uitgeest bijzondere gebeurtenissen zoals de gedwongen evacuatie, het bombardement van de HMS en de moord op Simon Twisk hebben beleefd. De serie artikelen over WOII wordt afgerond met foto’s van de bevrijdingsfeesten in juli 1945.

Het jaarboek bevat tevens een bijdrage over de plannen die er in 1631/1632 bestonden voor de droogmaking van het Langemeer, het huidige Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Als vervolg op een eerder artikel over uitgezonden militairen naar Nederlands Indië is er nu een verhaal over Uitgeesters die in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn uitgezonden naar Nieuw Guinea. Deze zeer lezenswaardige Hutgheest wordt afgesloten met de gebruikelijke Kroniek.
Het jaarboek 2015 zal op woensdag 25 november worden gepresenteerd in het Dorpshuis de Zwaan (aanvang 20.00 uur). Het eerste exemplaar zal door Greet Enkt-Mors worden overhandigd aan Jan Zweeris, één van de auteurs. Daarna zal Bank Beentjes een fotopresentatie geven die inhaakt op de inhoud van het jaarboek. Belangstellenden die deze bijeenkomst willen bijwonen, worden vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden bij Jan van Baar (secretaris@ouduitgeest.nl; De Terp 45) onder vermelding van naam en telefoonnummer.
De Hutgheest is vanaf 26 november verkrijgbaar bij de Vereniging Oud Uitgeest en boekhandel Schuyt. Daar kan men ook nog terecht voor een exemplaar van het boek ‘In gesprek met…deel 2’ dat eerder dit jaar is verschenen.

Bron: Nieuwsblad De Castricummer