Bodemonderzoek speelplaats Lange Buurt in opdracht provincie

Speelplein Binnenmeerschool Foto: Oud Uitgeest

UITGEEST – Vrijdag 18 januari is de grond bij de speelplaats aan de Lange Buurt onderzocht op de aanwezigheid van lood. Provincie Noord-Holland doet onderzoek naar alle speelplaatsen in de provincie. Dit gebeurt in nauw overleg met de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).

Lood in de bodem
In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de bodem gekomen. Als kinderen op zulke grond spelen, kunnen zij lood binnenkrijgen via ‘hand-mond-contact’. Op plekken waar mogelijk een verhoogd gehalte lood aanwezig is, worden maatregelen genomen om die gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Speelplaats Lange Buurt
Op basis van een eerste inventarisatie betekent het voor Uitgeest dat een verder onderzoek nodig is voor de speelplaats aan de Lange Buurt. Het betreft het speelterrein achter de Binnenmeerschool. Het terrein is eigendom van stichting Tabijn.

Wat kunt u verwachten?
Bij het onderzoek worden grondmonsters genomen en foto’s gemaakt van de bodem en de inrichting van de speelplaats. Bijvoorbeeld wel of geen harde bedekkingslaag, een grasmat of plantenperken met ‘blote’ aarde. Uiteraard worden geen personen gefotografeerd. Op basis van dit bodemonderzoek wordt bepaald of en zo ja welke maatregelen getroffen moeten worden. Denk hierbij aan het bedekken van de grond met (kunst)gras of tegels, zodat hand-mond-contact met aarde wordt voorkomen.

Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoeksbureau Sweco voert de werkzaamheden uit. Het onderzoek naar de speelplaatsen vindt plaats in opdracht van provincie Noord-Holland. De provincie is als ‘bevoegd gezag’ verantwoordelijk voor de staat van de bodem.

Meer informatie
Inwoners kunnen met hun vragen contact opnemen met de Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer 0251 – 26 38 63. Meer informatie hierover en de resultaten van het onderzoek vindt u op www.odijmond.nl/lood en www.ggdkennemerland.nl.