Blindengeleidestrook bij station verlegd

Bovenaan de stationstrap gekomen loopt buurtbewoonster Gerda Schuddeboom nu eerst een stukje rechtdoor totdat de strook voor haar haaks rechtsaf gaat. Op die manier hoeft zij niet meer vlak langs de leuning waar heel vaak – zoals ook op deze foto rechts op de achtergrond – inderhaast geparkeerde rijwielen staan (foto: gemeente Uitgeest).

Uitgeest – De blindengeleidestrook op het voetgangersplatform van het Anna van Renesseplein is onlangs verlegd. De strook leidt slechtzienden en blinden nu vanaf een andere plaats op het trottoir (meer richting Anna van Renesselaan) met een haakse bocht naar de trap die omlaag naar de Zientunnel voert en naar de NS-perrons.
De verlegging gebeurde op herhaald verzoek van buurtbewoonster Gerda Schuddeboom (zie foto) die evenals andere gebruikers van de strook in de oude situatie hinder ondervond van verkeerd gestalde rijwielen. Gerda Schuddeboom: ‘Ik heb wel even geduld moeten hebben voordat de verlegging tot stand kwam, maar hopelijk is de overlast hiermee nu echt verholpen. Mensen die zelf goed kunnen zien hebben vaak geen idee hoe ze ons kunnen ontregelen met hun gedrag.’

De gemeente is in het stationsgebied overigens actief bezig met het afvoeren van foutief geparkeerde fietsen naar de gemeentewerf. Daar kunnen de eigenaren deze tegen betaling van € 45,- afhalen.