Bijeenkomst verkeersplan Uitgeest.

Nu On-Air:

Uitgeest – De gemeente Uitgeest stelt een gemeentelijk Verkeersplan op. Dit plan geeft de koers aan voor het gemeentelijk verkeersbeleid in de komende jaren. Het verkeersplan gaat over verschillende thema’s zoals de bereikbaarheid en doorstroming, sluipverkeer, leefbaarheid, verkeersveiligheid, de wegenstructuur, de fietsvoorzieningen, het openbaar vervoer en parkeren.

Uw inbreng is gewenst
Bij de start van het opstellen van het verkeersplan voor Uitgeest heeft op 28 oktober 2015 een themabijeenkomst plaatsgevonden, waar u uw ervaringen, meningen en ideeën heeft ingebracht. Inmiddels is er een conceptverkeersplan beschikbaar en is het tijd voor een tweede themabijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 april, 19.30-21.00 uur in het gemeentehuis van Uitgeest (raadzaal). Tijdens deze bijeenkomst wordt u over het conceptplan geïnformeerd en kunt u meepraten over de voorstellen. Aansluitend kunt u nog tot en met 1 mei 2016 een reactie op het plan indienen. In juni is besluitvorming door de raad gepland. U kunt het conceptverkeersplan downloaden via www.uitgeest.nl. Om de bijeenkomst goed te kunnen voorbereiden en te organiseren, is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan door uiterlijk 14 april 2016 een e-mail te sturen naar [email protected] met als onderwerp ‘Themasessie Verkeersplan’. In uw e-mail vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer.