Bijeenkomst structuurvisie voor Uitgeest.

Uitgeest – De gemeente Uitgeest gaat een Structuurvisie voor de jaren 2015-2030 opstellen. De bewoners worden betrokken bij de plannen voor de inrichting van hun dorp. Hoe kan Uitgeest mooier, veiliger en leefbaarder worden? U kunt uw mening, wensen en ideeën hierover geven tijdens een inspraakbijeenkomst. Gijs Kornmann is de projectleider en zal de bijeenkomst leiden.

Maandag 12 oktober van 13.30 – 15.30 uur in Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest. Toegang en koffie/thee zijn gratis. Graag vooraf aanmelden bij de Stichting Uitgeester Senioren, telefoonnummer: 319020.