Bewoners Waldijk bijeen over speeltoestellen.

Uitgeest – De bewoners van de Waldijk zijn afgelopen dinsdagavond, 13-10-2015, bijeen gekomen om te beslissen over nieuwe speelvoorzieningen in de wijk. Op de bewonersavond van 4 juni j.l. zijn er een aantal ideeën door de bewoners gepresenteerd. En dinsdagavond heeft Samuel Hoekstra het idee voor Calestenics gepresenteerd. Disndagavond zijn de bewoners in beraad gegaan en is hier een conclusie uitgekomen. Op de bewuste plek zullen groen voorzieningen komen. Ook zal er in overleg met de bewoners op verschillende bestaande speelplaatsen in de Waldijk een uitbreiding plaatsvinden. Deze toestellen zijn bestemd voor kinderen van 6 -12 jaar. Verder zal de gemeente naar andere opties en mogelijkheden kijken voor het idee van Calestenics.