Bekendmaking Besluit bodemkwaliteit

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

IJMOND – Voornemen Besluit bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer regio IJmond.
Het college heeft op grond van artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit op 8 juni 2020 besloten om “De Notitie aanvulling bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer regio IJmond” voor zover het de gemeente Uitgeest betreft als vastgesteld te beschouwen als een week na deze openbare kennisgeving geen zienswijzen zijn ingediend.

• De Notitie aanvulling bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer regio IJmond bevatten aanvullende regels over de milieuhygiënische kwaliteit van toe te passen grond met PFAS binnen de gemeente.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond.

Bezoek- en postadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk.
Telefoon: (0251) 263 863 E-mail: [email protected]