Bedrijfsleven legt 40Mln niet neer voor de A8-A9.

BEVERWIJK – De overheden in Noord-Holland hebben 110 miljoen euro bijeengelegd voor de aanleg van een autoweg tussen de A8 en de A9. Steeds wordt gezegd dat er nog 40 miljoen bij moet, en daarvoor wordt bij het bedrijfsleven aangeklopt. Maar dat bedrijfsleven is helemaal niet van plan om dat bedrag te gaan betalen.

Regionaal manager Kees Schouten van werkgeversvereniging VNO-NCW: ,,Tja, veertig miljoen, hoe ga je dat organiseren. Aan een geldelijke bijdrage denken wij vooralsnog niet. Het bedrijfsleven wil wel met de overheden meedenken op welke manier wij het toch mogelijk kunnen maken om die weg binnen bepaalde budgetten te realiseren.’’

De kennis en creativiteit bij de bedrijven in de regio is groot, en die willen zij volop inzetten om de verbindingsweg – waar het bedrijfsleven al jaren om vraagt – te laten aanleggen. Door de bedrijven wat meer de vrije hand te geven bij de aanleg van de verbinding, kan er geld worden bespaard, betoogt Schouten. Daardoor is die veertig miljoen die het project nu te kort komt, misschien niet nodig.

,,Soms worden er bestekken geschreven die tot in elk detail alles vastleggen: er moet een weg komen met een brug van dit en dat materiaal, enzovoorts. Wij zeggen: laat de aanbesteding gaan over de aanleg van een verbinding tussen a en b, en geef de ruimte aan creativiteit van bedrijven om dat zo goedkoop mogelijk in te vullen. Zo krijgt de overheid het meest innovatieve product. Hier denken wij graag over mee vanuit onze kennis en expertise.’’

Maar baar geld, dat zal niet van het regionale bedrijfsleven komen. Elke opmerking in deze richting van de regionale overheden is voorbarig, meldt Schouten. ,,Bedrijven betalen al belasting’’, meldt hij hierover. ,,De weg moet uit de algemene middelen worden bekostigd.’’

Bron: NHD.NL door Bart Vuijk