AVBU presenteert tunnelplan voor A9 in Uitgeest

Uitgeest – De AVBU heeft in samenwerking met bewoners, bedrijven en instellingen binnen Uitgeest een brochure uitgebracht over een duurzame en geluidsarme A9. De rijksweg vormt volgens de bewonersvereniging een fysieke barrière tussen het dorp en het buitengebied. Het verkeer op de A9 is verantwoordelijk voor  veel geluidsoverlast en fijnstof in het dorp en in de recreatiegebieden. Met de toekomstige verbinding van de A8 met de A9 zullen deze problemen alleen maar groter worden.

In een rijk geïllustreerde brochure is het in 2004 door de toenmalige burgemeester Jaap Kroon gelanceerde idee nader uitgewerkt. Het plan zal worden toegezonden aan betrokken instanties op provinciaal en rijksniveau en een speciaal team zal het idee verder promoten. De leden van de AVBU en de participanten in de actie zullen een digitale versie van de brochure ontvangen. De leden waarvan het e-mailadres niet bij het secretariaat bekend is en nieuwe leden kunnen per e-mail een exemplaar opvragen.