Archelogische opgravingen in Uitgeest.

Opgraving vertelt meer over ‘Jongetje van Uitgeest’

Archeologen hebben in Uitgeest sporen aangetroffen uit onder meer de Late IJzertijd (250v Chr. – 12 v. Chr.). Bijzonder is dat de scherven, delen van potten, resten van akkers, greppels en mogelijk delen van gebouwen zijn gevonden vlakbij de plek waar begin jaren 80 de resten werden aangetroffen van een 9-jarig jongetje.

Het skelet van dit jongetje, dat leefde in de periode van ca. 200 jaar v. Chr., is destijds ontdekt op een locatie aan de Geesterweg. Op basis van de schedel wordt een levensechte gezichtsreconstructie gemaakt. Deze reconstructie is begin 2015 te zien in het Huis van Hilde, het nieuwe archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland, in Castricum.

Gedeputeerde Elvira Sweet: “Voor ons is deze locatie extra bijzonder omdat het gebied en de resten die de archeologen hebben gevonden de relatie verstevigen met het Oerij-gebied en het Huis van Hilde. Het meest bijzonder is dat de patronen in het landschap en de delen van de gebruiksvoorwerpen direct verband leggen met ‘het jongetje van Uitgeest’.”

De reconstructie van dit jongetje is, naast onder andere Hilde en de Steentijdman, straks te zien in de vaste tentoonstelling in het nieuwe archeologiecentrum in Castricum. Delen van de vondsten die nu gedaan zijn zullen straks rondom het jongetje opgesteld worden en daarmee wordt hij min of meer herenigd met zijn leefomgeving.

Het onderzoek langs de Uitgeesterweg is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden worden deze week afgerond. Op basis van de uitwerkingen van de archeologen wordt bepaald of een grotere opgraving de moeite waard zou zijn.