Ambtelijke fusie Uitgeest, Castricum, Bergen en Heiloo.

Uitgeest – Burgemeesters en wethouders van de BUCH gemeenten willen vanaf 1 januari 2017 een volledige ambtelijke fusie.

De colleges van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) stellen hun vier gemeenteraden voor te kiezen voor een volledige ambtelijke fusie (695 fte). “Uit onderzoek is gebleken dat het de meeste voordelen oplevert’’, verduidelijkte de Castricumse burgemeester Toon Mans dinsdag. ,,Daarnaast hebben we de ambitie om tot de beste dienstverleners onder de Nederlandse gemeenten te behoren. De fusie gaat niet gepaard met ontslag. ,,Als we het aantal ambtenaren in de vier gemeenten bij elkaar optellen, komen we in 2020 uit op 610 volledige arbeidsplaatsen waarbij we wel rekening houden met natuurlijk verloop’’, zo rekende wethouder Hilbrand Klijnstra (Castricum) voor. Wel bestaat de kans dat ambtenaren andere werkzaamheden gaan verrichten. Klijnstra gaat er van uit dat de fusie een jaarlijkse structurele kostenbesparing van 4 tot 7 miljoen euro oplevert. ,,Dat is geen geld dat we direct in zwembaden of lantaarnpalen investeren. Het wordt gebruikt voor een kwaliteitsimpuls voor de organisatie.’’
Zij leggen deze keuze voor op basis van de businesscase BUCH-gemeenten, waarin drie varianten van samenwerken werden onderzocht. Daaruit bleek dat een volledige ambtelijke samenvoeging de meeste voordelen.