Alles in het werk stellen om de deur open te houden van Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest

(foto: gemeente Uitgeest).

UITGEEST – De dag na de raadsvergadering van 31 mei jl. heeft het huidige bestuur van Dorpshuis De Zwaan aankondigt haar functie neer te leggen. De aanleiding hiertoe is de uitslag van de stemming voor herbenoeming bestuursleden Dorpshuis De Zwaan. Het bestuur heeft aangegeven de hoogst noodzakelijke werkzaamheden voorlopig te blijven verrichten totdat er een nieuw bestuur benoemd is. De al geplande activiteiten gaan daarmee vooralsnog gewoon door. Ondertussen is het college van B&W er alles aan gelegen om het dorpshuis volwaardig open te houden in het belang van de Uitgeester gemeenschap. Hiervoor onderneemt zij op het moment een aantal stappen.

Zo is onder andere het Vrijwilligersinformatiepunt ingezet om nieuwe bestuursleden te werven en er is aan de fracties gevraagd om in hun netwerk te zoeken naar geschikte kandidaten. Verder wordt er gekeken naar een oplossing voor het uitvoeren van de dagelijkse beheerstaken, dit in overleg met betrokkenen.