Agenda Raadsvergadering op 28 maart 2019

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

UITGEEST – De gemeenteraad vergadert donderdagavond (aanvang 20.00 uur). Op de agenda o.a.:

o de tijdelijke vervanging van Judie Kloosterman door mevrouw S.E.C. Cox
o voorstel hamerpunten:
▪ quickscan groenbeheer
▪ controleprotocol en normenkader
▪ gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
o voorstel bespreekpunten:
▪ bestemmingsplan Recreatiegebied De Hoop
▪ beheerplan Kunstwerken en beschoeiingen
▪ beleidsplan wegbeheer
▪ vaststelling nieuwe gemeenschappelijke regeling RAUM
Voor meer informatie en de vergaderstukken: uitgeest.raadsinformatie.nl/vergadering/568808/Raadsvergadering

Deze Raadsvergadering is tevens live te volgen via de bekende kanalen OSU.