Agenda Raadsvergadering 31-01-2019

Foto: OSU

UITGEEST – Donderdagavond, 31 januari 2019 om 20.00 uur, is er een openbare raadsvergadering in de raadszaal van Uitgeest. Op de agenda staan de volgende punten:
1 Opening
2 Vaststellen van de agenda
3 Spreekrecht burgers
4 Gelegenheid tot het stellen van vragen conform art. 37 Reglement van orde
5 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
6 Ambitiedocument Omgevingswet
7 Herziene gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
8 Lokaal integraal veiligheidsplan Uitgeest inclusief uitslag veiligheidsmonitor
9 Eerste begrotingswijziging als gevolg van het Bestuurlijk Programma en het daarop gebaseerde collegewerkprogramma
10 Overzicht aangenomen moties
11 Ingekomen stukken en mededelingen
12 Sluiting

De bijbehorende stukken vindt u op de gemeentepagina.

Deze raadsvergadering wordt tevens Live uitgezonden via de OSU 106FM.