Agenda digitale raadsvergadering

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

UITGEEST – De raadsvergadering van aanstaande donderdag de 23e april wordt om 20.00U  live uitgezonden via uitgeest.notubiz.nl en in de regio via OSU TV op tv-kanaal 43 van Ziggo of  YouTube.

U kunt schriftelijke reacties aan de raadsleden vooraf indienen bij de griffie: [email protected]

1 Opening
2 Vaststellen agenda raadsvergadering 23 april 2020
3 Vragenhalfuur (indien er vooraf vragen conform art 37 RvO zijn ingediend)
4 Vaststellen besluitenlijst 27 februari 2020
5 Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Samenlevingszaken

VOORSTEL HAMERPUNTEN
6 Vaststellen bestemmingsplan Hogeweg 124-126
7 Wensen en bedenkingen bij lidmaatschap WSGO gemeenschappelijke regelingen
8 Vaststellen vertegenwoordigers verbonden partijen
9 Watertoeristenbelasting Uitgeest 2020

VOORSTEL BESPREEKPUNTEN
10 Definitief ontwerp herinrichting De Koog
11 Kostendekkingsplan riolering
12 Vaststellen Controleprotocol inclusief normenkader 2019
13 Ingekomen stukken
14 Mededelingen
15 Sluiting

Tevens is de vergadering te beluisteren via OSU Radio op de 106FM, DAB+ kanaal 8B, Ziggo 104.5FM (Analoog), Ziggo 918 (Horizonbox), Ziggo 105 (Next) en online via osuradio.nl