Afschaffen eigen bijdrage voor WMO in Uitgeest

Nu On-Air:

Uitgeest – D66 Uitgeest heeft tijdens de raadsvergadering van 27 oktober j.l. een motie ingediend met de intentie om vanaf 2017 de eigen bijdrage (voor de WMO) voor inwoners van Uitgeest af te schaffen. De eigen bijdrage (geïnd door het CAK) is inkomensafhankelijk. Vanaf 2017 verandert de aansturing van de ondersteuning en begeleiding. Het aantal uren zou dan alleen nog berekend worden voor het CAK, om zo de eigen bijdrage vast te kunnen stellen. Met het afschaffen van de eigen bijdrage is dat dan ook niet meer nodig. Het doel is niet zozeer alleen minder administratie maar ook het beperken van kosten voor de inwoners!

“De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. De lagere inkomens worden in het huidige systeem het meest ontzien. Wij realiseren ons echter dat niet alleen inwoners met een minimuminkomen veel last hebben van stapeling van zorgkosten. Wij hebben het college een signaal willen afgeven om voor iedereen hier iets aan te doen, binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft.” aldus René Oud. In de voorbereidende bijeenkomst in BUCH verband wordt verder over dit onderwerp gesproken. Daaruit zal moeten blijken wat dit voor de gemeentelijke begroting betekent. In het vroege voorjaar van 2017 zal naar verwachting de nieuwe verordening worden vastgesteld, met daarin o.a. de regels voor de eigen bijdrage.