Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden!

Uitgeest – De Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo-adviesraad) van de gemeente Uitgeest bestaat uit maximaal elf leden en komt zeven maal per jaar bijeen in openbare vergaderingen. De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders Uitgeest op het gebied van:

–           De Wet maatschappelijk ondernemen (Wmo)
–           De Participatiewet
–           De Jeugdwet

Wij zoeken nieuwe leden, bij voorkeur met kennis en ervaring op het gebied van de Participatiewet en de Wet Jeugdzaken, die woonachtig zijn in Uitgeest. Wilt u actief en kritisch mee denken en -werken aan het adviseren aan het college van burgemeester en wethouders? Dan wordt u van harte gevraagd te reageren!

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Uitgeest, www.uitgeest.nl, onder: Bestuur en politiek, of bij Anja de Vries: [email protected] en  Grete Wijte, lid Adviesraad Sociaal Domein: tel. 0251- 31 20 26, e-mail: [email protected]

Hebt u belangstelling?
Mail of stuur uw brief met CV onder vermelding van: Adviesraad Sociaal Domein, naar [email protected] , [email protected], of aan de Adviesraad Sociaal Domein, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.