Aandacht voor pleegzorg in Uitgeest

Landelijk – Van 1 tot en met 8 november is het de landelijke Week van de Pleegzorg. Ook de gemeente gemeente Uitgeest brengt pleegzorg in deze week onder de aandacht. Alle pleegouders in gemeente ontvangen een presentje. Wethouder Tromp gaat in deze week op bezoek bij pleegouders. Met het bezoek geeft de wethouder symbolisch blijk van waardering aan alle pleegouders.

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg is er voor kinderen tot achttien jaar die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze wonen dan voor kortere of langere tijd in een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving, bijvoorbeeld familie of vrienden, of bekenden van de school of sportclub. Maar soms lukt dat niet. Dan kan een kind wonen bij iemand die zich heeft aangemeld als pleegouder. Ook in Uitgeest wonen kinderen in pleeggezinnen en zijn meer pleegouders nodig. Iedereen kan pleegouder worden. Pleegouders zijn vrijwilligers die een onkostenvergoeding ontvangen voor de verzorging van het pleegkind.

Kinderen blijven bij de pleegouders zolang dat nodig is. Dat kan onafgebroken zijn, maar soms is het alleen in weekenden, in vakanties of overdag. Soms bepaalt een rechter hoelang een kind bij de pleegouders blijft. De gemeente regelt dan de pleegouders bij wie een kind terechtkomt.

Landelijke week over pleegzorg
Dit jaar wordt voor de derde keer de landelijke Week van de Pleegzorg georganiseerd. Met de wervingscampagne ‘Supergewone Mensen Gezocht’, hoopt Pleegzorg Nederland nieuwe pleeggezinnen te werven. Voor vragen over pleegzorg kunnen Uitgeesters terecht bij het Sociaal Team van de gemeente via tel. 14 0251. Op 13 november is er een informatiebijeenkomst in Alkmaar over pleegzorg, georganiseerd door Parlan. Voor meer informatie over deze bijeenkomst en de wijze van aanmelden: zie de website www.parlan.nl