Aan de slag met sociaal ondernemen

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

Uitgeest – De gemeente Uitgeest gaat samen met de andere gemeenten in de regio Alkmaar en sociaal ondernemers een impuls geven aan het sociaal verantwoord zaken doen. Concreet betekent dat dat we samen het sociaal ondernemerschap meer op de kaart gaan zetten, kennis en ervaringen beter delen en voorrang geven aan het inkopen van diensten bij sociaal ondernemers. Dat is een eerste stap nadat vorig jaar 32 gemeenten het belang van sociaal verantwoord ondernemen onderstreepten. Zij stelden dat een betere kennisuitwisseling nodig was, net als het vormen van een nauw netwerk met en tussen sociale ondernemingen.
Sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; gemeenten op hun beurt kunnen via hun beleid (en de uitvoering ervan) op het terrein van duurzaamheid, circulaire economie en arbeidsparticipatie ruimte bieden aan sociaal ondernemers. De gemeenten in de regio Alkmaar werken daarin samen met de Social Impact Factory en Sinzer.

In actie
Het regionale initiatief moet onder andere leiden tot een digitale marktplaats waar sociaal ondernemers zich presenteren, zodat zij beter gevonden worden.

Ten tweede gaan de gemeenten hun inkoopkaders zó aanpassen dat zij bij externe opdrachten voorrang kunnen geven aan sociale ondernemingen uit de regio. Bedrijven waarbij de gemeenten inkopen, kunnen dan eenvoudiger voldoen aan hun doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voldoen. Daarvoor is het ook belangrijk dat de impact van sociale ondernemingen goed meetbaar wordt gemaakt.

Ten derde gaan gemeenten bij voorkeur producten en diensten afnemen van sociale ondernemers.

In de praktijk
Hoe de maatregelen er in de praktijk uit moeten komen zien, wordt nu uitgewerkt en vastgelegd in een Plan van Aanpak, dat dit nog najaar gereed moet zijn.

Meer weten? Of interesse om als sociaal ondernemer aan te haken? Neem contact op met Bram Verrips, via tel. 14 0251.